Vi rekommenderar att du läser Skatteverkets broschyrer ”Försäljning av näringsfastighet” och ”Försäljning av privatbostad”. Här nedan ger vi dig en mycket översiktlig och långt ifrån heltäckande bild av skattesituationen.

När du säljer gården så får du som säljare betala en kapitalvinstskatt för din eventuella vinst. Kapitalvinsten är skillnaden mellan omkostnadsbelopp och köpeskillingen vid försäljningen. Omkostnadsbeloppet är summan av de faktiska utgifter man hade när man en gång förvärvade fastigheten samt kostnader för förbättringar av fastigheten.

Vid uträkning av kapitalvinsten vid försäljningen delar man upp gården i en näringsdel och en privatbostadsdel. Privatbostadsdelen består av privatbostad och tomt. Kapitalvinstskatten för vinsten på privatbostadsdelen är 22 % och för näringsdelen 27 %.

Gjorda värdeminskningsavdrag exempelvis skogsavdrag återläggs i den sista näringsdeklarationen för gården. Om du har ett underskott i din sista näringsdeklaration så minskas kapitalvinsten med detta underskott. Återigen var syftet med denna korta text att ge dig en grov överblick av skattesituationen.