Hoppa till textinnehållet

Sälja gård

Beslutet att sälja gården mognar ofta fram. Hur många som skall involveras i denna process avgörs av många faktorer som exempelvis gårdens historik, familjeförhållande, ekonomi etc.

Generationsskifte

Beslutet att sälja gården mognar ofta fram. Hur många som skall involveras i denna process avgörs av många faktorer som exempelvis gårdens historik, familjeförhållande, ekonomi etc.

Avverka skog innan du säljer

En vanlig fråga för fastighetssäljarna är om det är vettigt att avverka skog innan man säljer fastigheten. Ur säljarens synvinkel är det oftast bäst att inte röra skogen efter att man bestämt sig att sälja fastigheten.

Skogsbruksplan

När du säljer skogsmark är skogsbruksplanen och skogskartan de viktigaste dokumenten. Det är utifrån planens data som köparen grundar sin bedömning om skogens värde.

22 eller 27% skatt vinsten

Skattesituationen vid en gårdsförsäljning kan bli relativt komplex och ofta kan det vara bra att anlita en skatterådgivare redan året innan man säljer.