Livskalkylen

Detta är den viktigaste kalkylen. Här går du igenom om du och din familj blir lyckligare av att köpa den här gården. Är gården rätt för att få det liv ni önskar er? Om inte, vänta hellre till rätt objekt dyker upp.

Ekonomiska kalkylen

När ni passerat livskalkylen så måste ni göra en ekonomisk kalkyl. Den gör ni först själv genom att uppskatta kostnader och intäkter. Använd gärna Excel och pröva vilka faktorer som påverkar ekonomin mest. Sen stämmer du av med någon av våra erfarna Skogs- & Lantbruksspecialister. Du måste räkna på ekonomin både vid själva förvärvet men även göra en kalkyl vad din ekonomi tillåter där du väger in gårdens långsiktiga intäkter och kostnader.

Skattekalkylen

Denna gör du efter att den första överslagsmässiga, ekonomiska kalkylen ser rimlig ut. Skattesituationen vid såväl köp som ägande av en gård är ofta komplicerat. Prata med din Skog- och lantbruksansvarig på banken. Det är viktigt skattefrågorna hamnar rätt framförallt vid ingången av gårdsköpet.

Likviditetskalkylen

Är en av de allra viktigaste förberedelserna inför ett gårdsköp. Det är med denna du får en kvittens på att du långsiktig får en dräglig ekonomisk situation och tål oförutsedda kostnader under de första åren. Att gården blir den positiva förändring som ni planerat.

Vid husköp finns det lagkrav att mäklaren gör en vederhäftig boendekostnadskalkyl. När du köper en gård köper du ett företag och då ligger ansvaret nästan helt och hållet på dig som köpare. Här blir kalkylen också mer komplicerad då det gäller att uppskatta såväl intäkter och kostnader.

Tag därför god tid på dig att gå igenom såväl intäkter och kostnader. Gör en egen excellmall så att du får en bättre överblick av kassaflödet från fastigheten.

I samtalet med banken är din likviditetskalkyl mycket viktig. En sak är att banken har säkerhet för sina lån, lika viktigt är att du som köpare har en dräglig ekonomisk situation.

Vi har listat upp några intäkter och kostnader som ofta är med i den lilla gårdens bokslut:


Intäkter

Hyror
Arrenden
Ränteintäkter
Skogsavverkning
Utdelningar allmänningar, föreningar
Kostnader
Renoveringskostnader
Avskrivningar byggnader, vägar, maskiner
Ränteutgifter
Fastighetsskatt
Skogsvård
Inköp varor, material, djur, maskiner