Själva processen när man köper en gård kan variera väldigt mycket. Tidigare var det vanligt med slutna anbud där budgivaren med det högsta budet fick köpa gården. Det är fortfarande vanligt med skriftliga anbud i första fasen av försäljningen. Därefter får ofta budgivarna med de högsta indikativa buden fortsätta budgivning per telefon eller mail tills en köpare är utsedd. De flesta mäklare ställer krav på någon form av finansieringsbesked i samband med denna budgivning. 

Ett muntligt bud är visserligen inte bindande när det gäller fast egendom. Men för dig själv och alla inblandade så är det viktigt att du lämnar in ett väl genomtänkt bud som du kan stå för.

Efter att vi ha varit involverade i ett mycket stort antal budgivningar under åren är vår erfarenhet att alla bör ha en väl genomtänkt budgivningsstrategi. Vi anser att du i god tid innan själva budgivningen har gått igenom hur högt pris du kan tänka dig att betala. Denna nivå får aldrig vara ungefärlig då det är oerhört lätt att ryckas med i en budgivningssituation. Du har kanske mentalt redan flyttat in och känner att detta är din livs affär som glider dig ur händerna. Så är det naturligtvis inte. Det går alltid fler tåg och det vore konstigt om du fick köpa den första fastigheten du bjuder på.

Vi på banken önskar lycka till med jakten på din drömgård.