Vi har plockat ut några exempel på skogsinformation som är viktig att studera utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

  • Bonitet – Skogsmarkens bördighet är motorstyrkan i din skogsinvestering. Om du ser långsiktigt på skogsinvesteringen så är boniteten en av de viktigaste värdemätarna.
  • Gallringsbehov – Är skogen välgallrad så är detta ett stort plus för dig som köpare. Då behöver du inte betala mellan 250 – 600 kr/m3sk för skog som du omedelbart efter köpet skall gallra bort med ett netto runt 100 kr/m3sk.
  • Åldersklassfördelning – Är den jämn eller ligger volymerna samlade inom vissa åldersklasser? Eftersom priset oftast sätts utifrån fastighetens totala virkesförråd så bör man vara uppmärksam på fastigheter med hög virkesvolym av medelålders skog där den slutavverkningsbara volymen är låg. Här blir priset ofta högt men du får vänta länge tills dess du får några större intäkter från fastigheten.
  • Vägnät – Kontrollera skogsbilvägarnas standard och om det är långt till bilväg från de områden där du skall avverka inom de närmaste 10 åren.
  • Trädslagsfördelning – Är andelen lövskog stor så kan du räkna med lägre avverkningsnetton. Det är på timmer som skogsägaren får sina största inkomster och eftersom lövskog mycket sällan genererar något timmer så minskar intäkterna. Däremot kan lövskog ha stora skönhetsvärden bara man är medveten om att detta inte betalar några räntekostnader.
  • Virkeskvalitet – Tall på för bördig mark. Gran med stora rötproblem eller övervallade skador. Detta och mycket mer ser en van virkesköpare. Tag hjälp.