Kan du lita på skogsbruksplanen?

Planen är absolut ingen exakt vetenskap utan snarare ett hantverk där kvaliteten är beroende av planläggaren som sammanställt planen. Flera skogsföretag och skogsägarföreningar har en ambition att totalvolymen på fastigheten inte skall avvika mer än 10%.

Kan du, efter köpet, begära nedsatt köpeskilling om planen visar sig vara felaktig?

I nästan alla försäljningsprospekt och köpekontrakt så friskriver sig säljaren från avvikelser i planen. Eftersom du köper en näringsfastighet så är kraven på dig som köpare hårdare än om det enbart hade gällt en bostad. Därför är det viktigt att göra hemläxan och kontrollera, så noga som möjligt, att uppgifterna i planen är rimliga. Tag gärna en lokal virkesköpare till hjälp.

Hur gammal är planen? 

Är det en gammal plan som uppdaterats med utförda åtgärder och sen framskrivits med tillväxt i ett datorprogram så är naturligtvis dessa uppgifter betydligt mer osäkra än om planen gjorts i direkt anslutning till försäljningen.