Hoppa till textinnehållet

Generations- och ägarskifte

Inför ett ägarskifte är det mycket att tänka på och stora beslut ska fattas. Planering och god framförhållning är viktigt för en lyckosam affär. Kontakta oss, vi har specialistkompetens kring skiftets alla olika aspekter.

Att sälja eller överlåta företaget till nästa generation kan vara en lång och mödosam process med många dimensioner - ekonomiska, juridiska och inte minst känslomässiga.

Med så många företagskunder som står inför ett ägarskifte har Westra Wermlands Sparbank satsat särskilt på att erbjuda gedigen kompetens. Vi har samlat all expertis under ett tak och står vid din sida genom hela processen, från värdering till avslutad försäljning.

Alla företag är olika och det finns ingen standardlösning. Din personliga rådgivare hjälper dig med individuella lösningar utifrån en noggrann behovsanalys. Därefter sätter vi samman ett team av specialister för dig.

Kunskapsbanken

Filmer och poddar riktade till dig som är skogsägare eller lantbrukare.