Vilka företag kan ansöka om likviditetslån?

 1. Företag som påverkats ekonomiskt på grund av Covid-19

  Företag som på grund av coronapandemin fått ekonomiska svårigheter men som i övrigt bedöms livskraftiga. Lånet ska tillgodose finansieringsbehov i företaget och får avse rörelsekapital och investeringar.

 2. Lånebelopp

  Lånebeloppet får högst uppgå till 25 procent av omsättningen för 2019 alternativt två gånger storleken för företagets lönekostnad under 2019. 

  Det totala maxbeloppet är 75 miljoner kronor per företag (högre belopp ska bestämmas i samråd med Riksgälden – max 250 miljoner kronor). Det är det lägsta beloppet av dessa två alternativ som du kan ansöka om.

  Vi har tagit fram en räknesnurra som hjälper dig att beräkna ett ungefärligt lånebelopp för ditt företag. Räknesnurran hittar du i steg 3.

 3. Företag som startats 2019 eller senare

  För företag som startats från och med första januari 2019 får lån högst uppgå till företagets uppskattade årliga lönekostnad för de två första verksamhetsåren.

  Mer information om Riksgäldens krav  (riksgälden.se)