De här dokumenten behöver du skicka med

  • Resultat- och Balansrapport för föregående bokslutsår.
  • Resultat- och Balansrapport för innevarande bokslutsår.
  • Beskrivning av hur bolaget har drabbats av Covid-19.
  • Beskrivning av bolagets egna åtgärder för att minska kostnaderna pågrund av Covid-19.
  • Likviditetsbudget för år 2021 och 2022.
  • Om du har en enskild firma så ska du bifoga näringsdeklarationen.
  • Om du har ett handelsbolag eller kommanditbolag så ska du bifoga inkomstdeklaration för var och en av bolagsmännen samt näringsdeklarationen.