I Aktie-TV gör programmet en resa runt jorden för att ta pulsen på de olika världsdelarna. Bankens investeringsstrategi, aktiemarknad och intressanta branscher/teman samt bolag diskuteras. Aktuella fonder presenteras och diskuteras liksom andra placeringsalternativ. Givetvis ger vi också en aktuell syn på konjunkturen, räntor och mycket annat.

I höstens Aktie-TV kommer du att träffa vd:arna för Holmen, Trelleborg, PEAB samt Storytel som ger sin syn på utvecklingen av bolaget just nu och hur de ska växa framåt. Bolagsanalytiker från Kepler Cheuvreux kommer att ge sin syn och rekommendation för respektive bolag. Från Robur kommer förvaltaren Jens Barnevik att ge en aktuell uppdatering om Småbolagsfonden och varför småbolag är så intressanta i Emerging Markets. Vi möter också bland andra Henrik Nyblom, förvaltare av Ny Teknik samt Henrik Johansson, VD Unga Aktiesparare.

Vidare kommer Swedbanks privatekonom prata om pension, våra strateger kommer berätta om Investeringsstrategin och Tove Zander, ungdomsansvarig Swedbank kommer att prata om varför man ska spara i aktier när man är ung.

Programmet samt bonusmaterial med hela intervjuer med de medverkande och annat kommer du att hitta f rom 13 november på Aktiellt. Du kommer också kunna se programmet här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska finansiella instrument kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

För Swedbank Roburs fonder finns även aktuella faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.