Hoppa till textinnehållet

Vad är tjänstepension och avtalspension?

Three business people in discussion.

Du som är anställd har ofta rätt till tjänstepension från din arbetsgivare, utöver den allmänna pensionen som du får från staten. När tjänstepensionen baseras på ett kollektivavtal kallas den även avtalspension.

Avtalspension kontra tjänstepension

Avtalspension

Avtalspension är en tjänstepension som är avtalad mellan arbetsgivare och fackförbund. Den betalas in av din arbetsgivare.

Villkoren för denna bestäms i de pensionsavtal som träffats mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Vilket avtal som gäller dig styrs av vilken bransch eller fackligt förbund din arbetsgivare tillhör - inte vilken fackförening du eventuellt är medlem i.

Tjänstepension

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal kan du ändå få tjänstepension. I detta fall kallas det individuell tjänstepension och det är du och din arbetsgivare som sätter villkoren.

Vilka avtalspensioner finns och vilken tillhör du?

I Sverige finns det ett flertal tjänstepensionsavtal. Det är vilken bransch eller fackförbund som din arbetsgivare har som avgör vilket avtal du har på din tjänstepension. Vilket fackförbund du är med i spelar ingen roll, då det som ovan beskrivet, är arbetsgivaren och fackförbundet som träffar ett avtal.

Privatanställd arbetare

SAF-LO

Privatanställd tjänsteman

ITP

Ej kollektivavtalad tjänstepension

Pensionsplan

Statligt anställd

PA16

Offentligt anställd

KAP-KL och AKAP-KL

Bankanställd

BTP

Avtalspensionens storlek påverkas av:

  • Hur mycket pengar som har betalats in.
  • Hur stor avkastning du får på dina pengar.
  • Försäkringsbolagens avgifter för att förvalta dina pengar.
  • Under hur lång tid du vill att pensionen ska betalas ut.

Flytta eller samla din pension

Du kan själv välja var du vill placera dina kommande inbetalningar. Vi kan också hjälpa dig att flytta din befintliga tjänstepension.

Samla hela din pension hos oss

Flytta din tjänstepension

Tips och mer information