Hoppa till textinnehållet

Amorteringsbefrielse för privatpersoner

Många har drabbats eller känner oro för att ekonomin ska påverkas av coronapandemin.

 

Nu har du som privatkund möjlighet att ansöka om amorteringsbefrielse för dina lån om din ekonomiska situation har påverkats av effekterna av coronaviruset covid-19. För att underlätta för dig kan Westra Wermlands Sparbank bevilja upp till 6 månaders amorteringsbefrielse för bolån och andra lån.

Hur fungerar amorteringsbefrielsen

Så ansöker du

Fyll i ansökan om amorteringsbefrielse här på sidan och klicka på Skicka. När banken beviljat din ansökan får du en bekräftelse i internetbanken eller via post om du inte har internetbanken. I bekräftelsen framgår vilket datum amorteringsbefrielsen startar för respektive lån.

Bolån och andra lån – så länge gäller amorteringsbefrielsen

För lån ansöker du om amorteringsbefrielse upp till sex månader och omprövning görs efter tre månader. Om coronasituationen kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsbefrielsen med tre månader. Beviljas du amorteringsbefrielse gäller den alltså tre månader i taget, dock med längsta sammanlagda tid sex månader. Hör du inget från oss, förlängs amorteringsbefrielsen i tre månader. Ränta betalas enligt avtal under perioden.

Om du vill börja amortera igen

Meddela oss så snart du själv tror du kan börja amortera igen. Ring oss på 0570-848 00 eller kontakta ditt bankkontor.

Ansökan om amorteringsbefrielse

Formuläret gäller för Westra Wermlands Sparbanks kunder. 

Är ni fler låntagare behöver endast en av låntagarna skicka in ansökan.

Denna ansökan gäller amorteringsbefrielse om din ekonomiska situation har påverkats av effekterna av coronaviruset covid-19.

 

Om det finns medlåntagare

Fler medlåntagare

 

Jag önskar tillfällig amorteringsbefrielse för följande lån

Lånenummer ser du i din internetbank, app eller på din senaste låneavi. Fyll i ditt lånenummer med enbart siffror. Du skriver in ett lån per fält nedan.