Hur fungerar amorteringsbefrielsen

Så ansöker du

  • Fyll i ansökan om amorteringsbefrielse längre ned på den här sidan. 
  • Om ni är flera låntagare räcker det att en av er ansöker. Genom att skicka ansökan intygar du att n är överens om att pausa amorteringarna.
  • Kontrollera dina uppgifter, t ex lånenummer och personnummer för dig och eventuella medlånatagare är rätt ifylld.
  • Klicka på Skicka. Du får en bekräftelse på skärmen att din ansökan gått iväg.
  • När banken beviljat din ansökan får du en bekräftelse i internetbanken eller via post om du inte har internetbanken. I bekräftelsen framgår vilket datum amorteringsbefrielsen startar för respektive lån.

Bolån och andra lån – så länge gäller amorteringsbefrielsen

För lån ansöker du om amorteringsbefrielse upp till sex månader och omprövning görs efter tre månader. Om coronasituationen kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsbefrielsen med tre månader. Beviljas du amorteringsbefrielse gäller den alltså tre månader i taget, dock med längsta sammanlagda tid sex månader. Hör du inget från oss, förlängs amorteringsbefrielsen i tre månader. Ränta betalas enligt avtal under perioden.

Om du vill börja amortera igen

Meddela oss så snart du själv tror du kan börja amortera igen. Skicka ett meddelande i Mobil - eller Internetbanken. Du kan även ringa oss på 0570-848 00 .