Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Får din värld att växa

Westra Wermlands Sparbanks syfte, vision, värderingar och strategiska val

Beslutad vid styrelsemöte 2015-08-31


Bankens syfte är att:

 • Skapa långsiktig ekonomisk trygghet och tillväxt för våra kunder, samt bidra till en positiv samhällsutveckling i västra Värmland

Syfte i det här sammanhanget menas – Varför finns vår bank till? Vad är meningen att vi ska åstadkomma? Detta är den mest grundläggande målsättningen vi har och det som ska genomsyra all vår verksamhet.

 

Vår vision är att vara:

 • Den självklara finansiella partnern i västra Värmland.
Med visionen menar vi, vad är vårt stora långsiktiga affärsmål, som ska säkerställa att vi kan leva upp till vårt syfte. Vi måhända är den ledande banken i västra Värmland redan idag, men vi har ett ambitiöst mål att sträva efter för att bli den självklara partnern.

Våra värderingar är:

 • Pålitlighet
 • Professionellt agerande
 • Kundens och samhällets bästa före kortsiktig ekonomi
 • Ömsesidigt förtroende
 • Alla behandlas med respekt

Våra värderingar är de grundbultar som ska styra oss i allt vårt handlande. Vi är övertygade om att om vi kan leva upp till våra värderingar så kommer våra kunder att uppskatta oss och vilja vara kunder hos oss.

Vi är pålitliga – en grundbult för varje bank. Våra kunder litar på oss tillräckligt mycket för att ha sitt sparande och sina lån hos oss. Att som bank leva upp till att vara pålitliga är det mest grundläggande som finns.

Vi agerar professionellt – i en alltmer komplex finansiell värld räcker det inte för oss att vara pålitliga och trevliga, vi måste också i alla lägen uppträda professionellt och ha och förmedla kompetenta lösningar för våra kunder.

Kundens och samhällets bästa före kortsiktig ekonomi – här skiljer vi oss åt från affärsbankerna. Våra kunder ska alltid kunna lite på att de råd de får av oss är de bästa för kundens situation och inte den lösning som ger oss mest betalt. Vi är övertygade om att om vi lever upp till denna värdering, så kommer den att ge oss långsiktigt god lönsamhet.


Ömsesidigt förtroende
– vi litar på våra kunder och vi förväntar oss att våra kunder ska lita på oss. Vi är inte en distansbank, vi finns här lokalt och känner och litar på våra kunder och vi bygger upp en personlig relation med dem.

Alla kunder behandlas med respekt – våra kunder har olika behov och en del kunder har mycket komplex ekonomi, medan andra har endast behov av enkla lösningar. En del kunder har stora volymer hos oss, medan andra endast har små finansiella medel. Även om våra kunder har olika behov och får olika lösningar hos oss förenas alla av att vi behandlar dem med respekt.


Bankens strategiska val är:

 • Ett starkt lokalt kontorsnät och hög tillgänglighet i alla kanaler
 • Ett komplett utbud av finansiella tjänster
 • Personlig bankservice av hög kvalitet
 • Att använda teknikens möjligheter
 • Snabba lokala beslut
 • Att återinvestera vinster och inlåning i vårt område
 • God tillväxt och höga marknadsandelar
 • Lönsamhet som vårdar självständighet
 • Långsiktighet och djupa kundrelationer prioriteras
 • Hög kundnöjdhet


Vi har gjort ett antal strategiska val där vi säger vad vi satsar på – och omvänt vad vi inte satsar på. Dessa strategiska val ska vara vår kompass när vi fattar våra dagliga beslut – lever detta beslutet upp till våra strategiska val eller inte.


 

Stäng Skriv ut