Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Får din värld att växa

Westra Wermlands Sparbanks syfte, vision, värderingar och strategiska val

2017-02-21

Bankens syfte är att:

 • Skapa långsiktig ekonomisk trygghet och tillväxt för våra kunder, samt bidra till en positiv samhällsutveckling i västra Värmland.

Syftet besvarar frågorna om varför banken finns till och vad ska banken åstadkomma. Syftet ska genomsyra bankens hela verksamhet.

Banken ska säkerställa att det finns ett väl fungerande finansiellt system i västra Värmland.

Bankens vision är att vara:

 • Den självklara finansiella partnern i västra Värmland.
Visionen beskriver det långsiktiga affärsmålet. Visionen ska säkerställa att banken lever upp till syftet. Vi är måhända den ledande banken i västra Värmland redan idag, men vårt mål är att bli den självklara finansiella partnern.


Bankens värderingar är:

 • Pålitlighet
 • Engagemang
 • Kundens och samhällets bästa före kortsiktig ekonomi
 • Ömsesidigt förtroende
 • Alla behandlas med respekt

För att nå upp till vårt syfte finns det några grundläggande värderingar, som vi i alla lägen ska kunna stå för och leva upp till och som är kärnan i vår verksamhet.

Pålitlighet – Den mest grundläggande egenskapen för en bank är att vara pålitlig. Våra insättare ger oss ett mycket stort förtroende när de placerar sina pengar hos oss – vi ska i alla lägen uppfattas som pålitliga och långsiktiga.

Engagemang – Vi har ett stort engagemang i allt vi gör, såväl i kundmöten som för samhällsutvecklingen. Vi gör ”det lilla extra” för våra kunder.

Kundens och samhällets bästa före kortsiktig ekonomi – Häri ligger den kanske största skillnaden mellan en riktig sparbank och affärsbanker. Här har vi både det långsiktiga perspektivet och den lokala förankringen. Du ska som kund kunna lita på att de råd vi ger dig är anpassade till din personliga situation. Vi har inga bonussystem, bland annat för att du som kund ska kunna lita på att råden vi ger är ämnade att passa just dig. Vi finns bara i våra tre kommuner, Arvika, Eda och Årjäng. När vi säger kundens och samhällets bästa före kortsiktig ekonomi är det både för att vi bryr oss väldigt mycket om västra Värmland och om de människor som bor och verkar här.

Ömsesidigt förtroende – Vi litar på våra kunder och vi vill att våra kunder ska lita på oss. Vi finns här lokalt, vi känner våra kunder och vi bygger upp en personlig relation med dem. Vi ska agera på ett sätt som skapar förtroende.

Alla kunder behandlas med respekt – Våra kunder har olika behov. Vissa kunder har en mycket komplex ekonomi, medan andra endast har behov av enklare lösningar. En del kunder har stora volymer hos oss, medan andra har små volymer. Oavsett att kunderna har olika behov och får olika lösningar hos oss behandlar vi alla med respekt.

Bankens strategiska val är:

 • Starkt lokalt kontorsnät och hög tillgänglighet
 • Komplett utbud av finansiella tjänster
 • Personlig bankservice av hög kvalitet
 • Använda teknikens möjligheter
 • Snabba lokala beslut
 • Att återinvestera vinster och inlåning i vårt område
 • God tillväxt och höga marknadsandelar
 • Lönsamhet som vårdar självständighet
 • Långsiktighet och utvecklande kundrelationer prioriteras
 • Hög kundnöjdhet


 
 

Stäng Skriv ut