Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Miljö

Vita blommor på en äng
Som en lokal sparbank vill vi ta vår del av ansvaret för miljön.Genom att bedriva ett långsiktigt miljöarbete är vi övertygade om att vi bidrar till en bra framtid för våra kunder och för vår bygd. I ett internt aktivt miljöarbete där vissa mål satts, exempelvis avseende minskad energi- och pappersförbrukning, vill vi bidra till att den negativa miljöbelastningen minskar. I miljötänkandet ingår även att förenkla kundernas affärer på ett sätt som gör att resursåtgången minskar - på så sätt förbättrar vi samhällets ekologiska hållbarhet och även våra kunders ekonomi.
Kunderna kommer att märka av att vi är miljöcertifierade bland annat genom att:
  • Erbjuda ett stort antal banktjänster som bidrar till att minska miljöbelastningen.
  • Miljöfrågor ingår som en del i beslutsunderlaget vid kreditgivning till företag.

Förhoppningsvis kommer allt fler kunder att väga in miljötänkandet även i sitt val av bankkontakt.

 

Vilken påverkan har en bank?

Alla företag påverkar miljön - både direkt och indirekt. Vår verksamhet kräver exempelvis transporter och vi förbrukar både energi och andra resurser. Den största möjligheten att påverka har vi indirekt, genom att uppmuntra kunder till att nyttja Westra Wermlands Sparbank och våra tjänster på ett miljöklokt sätt. 
 

Vad kan våra kunder göra?

Med enkla och vardagliga handlingar hjälper du till att minska förbrukningen av jordens resurser.
  • Använd Telefonbanken och våra Digitala tjänster
  • Avstå från kontoutdrag via post
  • Betala med bankkortet när du handlar istället för med kontanter, som har större miljöpåverkan på grund av transporter.

 

Miljöledningssystem

Bankernas miljöarbete styrs genom ett miljöledningssystem, som är certifierat enligt ISO 14001. Systemet bygger bland annat på vår miljöpolicy, miljömål och strategier. Certifikatet gäller i tre år. En gång per år revideras Miljöledningssystemet externt.

Vi vill gärna ha dina synpunkter och idéer

Har du tankar på hur vi kan bli bättre för miljön vill vi gärna att du hör av dig till oss. Skriv en rad till vår miljöansvarige!

Synpunkter och idéer

 

Miljöpolicy

Westra Wermlands Sparbank vill både genom ett internt aktivt miljöarbete och via kunderna och leverantörerna bidra till att minska miljöbelastningen i samhället.
Westra Wermlands Sparbanks miljöpolicy (pdf)

 

Regler för entreprenörer vid utförande av arbete hos oss

De entreprenörer som utför arbete hos oss på Westra Wermlands Sparbank måste ta miljöhänsyn. 

Regler för entreprenör (pdf)

 

 

Stäng Skriv ut