Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Sponsring

Som sparbank har vi inga ägare. Ingen som vill plocka ut någon vinst. Istället kan vi återinvestera vårt överskott genom att bland annat stötta lokala föreningar och initiativ, något som bidrar till att göra vår bygd till en bättre plats. Här kan du läsa mer om Westra Wermlands Sparbanks arbete med sponsring.

Testa ditt projekt

Läs om vilka krav som ställs inför ansökan om samarbete eller sponsring.

Two women out skiing.

Ansök om sponsring

Two kids and a man on the reserve bench at a football field.

Riktlinjer för vår sponsring

Våre sponsring ska

 • vara affärsmässig och baseras på avtal mellan parterna
 • nå breda grupper i samhället
 • göra lokal nytta
 • stärka bilden av banken och vårt varumärke
 • riktas till verksamheter som delar bankens värderingar
 • hålla hög kvalité med seriösa partners
 • sträva efter balans mellan idrott, kultur och samhälle

Vi vill att sponsorsamarbetet ska innehålla mervärden för Westra Wermlands Sparbank genom till exempel:

 • att vi är kontoförande bank med helkundsförhållande
 • att bankens varumärke syns i er egen marknadsföring
 • att vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information till era medlemmar
 • att vi har rätt att omnämna er i vår marknadsföring

Vi vill undvika sponsring till:

 • enskilda individer
 • projekt där samband mellan projektet och Westra Wermlands Sparbank är svagt eller saknas.

Vi skriver inte heller sponsoravtal med enskilda lag inom en förening, utan enbart med huvudföreningen.

Har du några frågor angående sponsring är du välkommen att kontakta eller på Marknadsavdelningen.