Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Vi värnar om miljön

Family picking salad in the garden.

Som en lokal sparbank vill vi ta vår del av ansvaret för miljön. Genom att bedriva ett långsiktigt miljöarbete är vi övertygade om att vi bidrar till en bra framtid för våra kunder och för vår bygd. 
 

Alla företag påverkar miljön, både direkt och indirekt. Vår verksamhet kräver exempelvis transporter och vi förbrukar både energi och andra resurser. Den största möjligheten att påverka har vi indirekt, genom att uppmuntra våra kunder att nyttja Westra Wemlands Sparbank och våra tjänster på ett miljösmart  sätt.  Exempelvis ingår miljöfrågor  som en del i beslutsunderlaget vid kreditgivning till företag. Vi arbetar internt genom att sätta vissa miljömål tex avseende minskad energi- och pappersförbrukning.
 

Westra Wermlands Sparbank är miljöcertiferade enligt ISO 14001 sedan 2010.  

Miljöledningssystem

Hållbara fonder

Hållbara investeringar är viktiga för att driva samhället mot en bättre värld. Genom att välja ett hållbart sparande kan du få dina pengar att växa och samtidigt göra skillnad.

Hands picking red apples and putting them in a bucket.

Miljöpolicy

Westra Wermlands Sparbank vill både genom ett internt aktivt miljöarbete och via kunderna och leverantörerna bidra till att minska miljöbelastningen i samhället.

Oakleaves 0579.

Regler för entreprenörer

De entreprenörer som utför arbete hos oss på Westra Wermlands Sparbank måste ta miljöhänsyn. 

People standing discussing over linen fabric - small business

Vi vill gärna ha dina synpunkter och idéer

Har du tankar på hur vi kan bli bättre för miljön vill vi gärna att du hör av dig till oss. Skriv en rad till vår miljöansvarige