Offentliggörande av nödlidande krediter och exponeringar med anstånd per 2020-12-31. (pdf)