Offentliggörande av nödlidande krediter och exponeringar med anstånd per 2019-12-31. (pdf)