Varför framtidsfullmakt?

 • En trygg framtid
  När åldern tagit ut sin rätt eller om en olycka inträffar, kan det vara för sent. Genom att skriva en framtidsfullmakt tar du kontroll över din framtid och undviker risken att det utses en slumpmässigt utvald god man. Du kan istället själv välja någon du litar på, till exempel en nära vän eller anhörig.
 • Underlättar för familjen
  Om du inte längre kan fatta egna beslut kan det ta tid innan en god man eller förvaltare har utsetts. Under denna tid står anhöriga ofta utan rättsliga möjligheter att hjälpa dig, förutom genom de begränsade möjligheterna som finns i lag om anhörigbehörighet. Därför kan framtidsfullmakten innebära en trygghet även för dina anhöriga. Då vet de direkt - om du blir beslutsoförmögen - vem eller vilka som har ansvar för dina personliga och ekonomiska intressen. Behovet av en god man eller förvaltare upphör ofta helt.
 • En extra trygghet
  En vanlig fullmakt riskerar att förlora sin giltighet om den som givit fullmakten (fullmaktsgivaren) har tappat sin förmåga att fatta självständiga beslut. Något som exempelvis kan inträffa vid demens. Därför är det klokt att gardera sig med en framtidsfullmakt, som börjar gälla när du inte längre är kapabel att fatta beslut.

  På grund av att framtidsfullmakten kan ge fullmaktshavaren en mycket omfattande behörighet att företräda dig, är det viktigt att framtidsfullmakten upprättas efter noga övervägande gällande dels till vem fullmakt ska ges, dels vad den ska omfatta. Framtidsfullmakten kan till exempel ge fullmaktshavaren rätt att sälja eller ge bort din fastighet, placera om dina pengar eller företräda dig vid en bouppteckning efter någon anhörig.

  Vill du ha hjälp med framtidsfullmakt är du välkommen att träffa någon av våra jurister på Westra Wermlands Sparbank.