Skip to content

Värmlands två fristående sparbanker gör en gemensam satsning på entreprenörskapet i våra verksamhetsområden. Sparbankerna har tillsammans bildat ett bolag som satsar pengar på nya idéer och företag som vill investera och växa.

Vem kan söka? 

 • Nya och befintliga aktiebolag med minst 50.000 kr i aktiekapital.
 • Bolaget ska finnas i våra verksamhetsområden Arvika, Eda, Sunne, Torsby eller Årjäng kommuner
 • Kund i någon av bankerna eller bli kund vid investering
 • Bolaget ska ha en revisor

 

Vi finansierar inte

 • Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön
 • Verksamheter som strider mot bankens värderingar

 

Hur funkar det? 

 • De bästa ansökningarna får pitcha sina idéer för en jury i ett Draknäste som sker två gånger per år i Arvika eller Sunne
 • Vi går in med 50 000 - 250 000 kr
 • Konvertibler* - Konvertibeln är på max 5 år och en ränta på 2 %.
 • Konverteringskurs: krona för krona. Konvertering sker endast på bankens begäran.Bolaget ska rapportera halvårsvis med balans- och resultatrapport, prognos och kommentarer om väsentliga händelser senaste halvåret och framåtriktat
   

*)Konvertibel eller konvertibelt skuldebrev (konvertibelt förlagsbevis) är ett skuldebrev utgivet av ett företag som kan konverteras till aktier i företaget till en förutbestämd kurs.