Inte som att vara gift

Att vara sambo liknar äktenskapet men lagen ger inte sambor samma rättsliga skydd som äkta makar. Sambolagen behandlar bara gemensam bostad och bohag.

Här är de största skillnaderna. Sambor:

  • Ärver inte varandra.
  • Är inte underhållsskyldiga gentemot varandra.
  • Är inte självklart förmånstagare till varandras livförsäkringar.
  • Har rätt att begära bodelning enbart av gemensam bostad och bohag.

När är man sambo?

Sambo kan definieras olika i olika regelsystem. I familjerätten är man sambo när man stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, har gemensamt hushåll och inte är gift med någon annan.

Sambors ekonomi

När separationen väl är ett faktum är det för sent att planera. Om du är sambo bör du därför tänka på:

Äganderätt
Som sambor är ni två ekonomiskt självständiga individer som var och en äger det ni köper eller får på annat sätt. Därför har det betydelse hur ni delar på utgifterna under tiden ni bor ihop. Köp gärna värdefulla saker gemensamt. Se till att ni båda står med på kvittot. Spara kvitton eller andra bevis på vad ni har betalat tillsammans eller var för sig. Skriv gärna en lista som ni båda undertecknar på vad var och en hade med sig i form av bohag in i boet. Då riskerar ni inte att dessa saker blandas samman med sådant bohag som ni köper under samboförhållandet, eftersom att de sakerna ska ingå i bodelningen.

När det gäller inteckning, pantsättning eller överlåtelse av fastighet eller bostadsrätt krävs i regel sambos samtycke. Huvudregeln är att var och en själva svarar för sina lån men det finns vissa undantag. En sambo kan få avräkna egna skulder som inte är att hänföra sig till samboegendomen om betalning för den skulden inte kan fås ur annan egendom som sambon har.

Bodelning
Bostad och bohag som inköpts för att användas gemensamt kan delas genom bodelning om ni flyttar isär, oavsett vem som betalat. Det räcker med att en av samborna begär att bodelning ska ske. Övriga tillgångar, till exempel bil, båt, fondsparande och så vidare, behåller den som står som ägare till det.

Samboavtal
Vill ni inte att reglerna om bodelning ska gälla, t ex om bara en av er har betalat bostaden kan ni avtala bort dessa i ett samboavtal. Gör det före köpet. Om den som inte betalat inte vill skriva under är det bättre att ni båda köper bostaden och betalar lika mycket.

Testamente

Om din sambo dör får du bara behålla halva bostaden och halva bohaget - förutsatt att ni har skaffat det för att använda det gemensamt. Resten ärver barnen. Finns inga barn ärver sambons föräldrar eller syskon om förälder avlidit.

Ni kan skydda varandra genom att skriva ett testamente. Tänk på att barnen - gemensamma eller den avlidnes - alltid har rätt att begära att få ut sin laglott, vilket är halva arvet.

Försäkringar

Kontrollera att ni är förmånstagare till varandras försäkringar. Glöm inte tjänstegrupplivförsäkringarna som ni har via arbetet. Kontakta försäkringsbolagen och tala om hur ni vill ha det.

Gardera med livförsäkringar så att ni skyddar varandra vid dödsfall, till exempel för att lösa ut barnens laglott.

 

- För innehållet svarar Swedbank Privatekonomi -